krov.jpgSTAVEBNÍ PORADENSTVÍ

Prostřednictvím poradenských služeb pomáháme klientům s jejich úkoly a povinnostmi stavebníka. Poskytováním nezávislých externích konzultací umožňujeme klientovi, který se běžně ve stavebnictví nepohybuje, kompetentní a zodpovědné rozhodování při posuzování a úpravě nemovitostí, projektových pracích, výstavbě a provozu budov.